ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโปรดคิด และตัดสินใจให้ดี เนื่องจากเลือกครั้งเดียว แล้วเรียนต่อไปอีก 6 เทอม


นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาที่สอง

ยกเว้น 1/1 , 2/1, 3/1, 4/3 , 4/9 , 5/9 , 6/9


กำหนดการลงทะเบียนวิชาภาษาที่สอง/วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาภาษาที่สอง/วิชาเลือกเสรี
1. การลงทะเบียนวิชาภาษาที่สอง/วิชาเลือกเสรีสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนภาษาสอง/เลือกเสรี
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายวิชาได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2561  (ปิดระบบสมัครในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.)
4. สำหรับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 ปี 2561  ตรวจสอบรหัสนักเรียนได้ที่นี่   

5. สำหรับนักเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 ปี 2561 ตรวจสอบห้องเรียนตนเองที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนเดิม (ม.2,3,5,6) ให้ปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนควรลงทะเบียนวิชาเดิม ครูคนเดิมกับภาคเรียนที่แล้ว ยกเว้น วิชาภาษาเกาหลีสามารถย้ายกลุ่มได้ เนื่องจากมีกลุ่มของ อ.ปุณยนุช เพิ่มขึ้นมา รวมทั้งนักเรียนที่เคยเรียนวิชาดนตรีแทนภาษาลาว ให้นักเรียนเลือกวิชาใหม่เลย

2. นักเรียนชั้น ม.5/9 และ ม.6/9 ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก)

นักเรียน (ม.1 และ ม.4) ให้ปฏิบัติดังนี้  

1.นักเรียนชั้น ม.1/2-1/6 เลือกภาษาที่สองได้ 9 กลุ่ม ส่วนนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11 จะเลือกภาษาสองได้ 9 กลุ่ม หรือ จะเลือกวิชาการงานก็ได้ มีให้เลือก 10 วิชา (นร.คนใดเลือกการงานเทอมนี้ เทอม2 ต้องเลือกภาษาสองเท่านั้น) ส่วน 1/1 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานี้
2.นักเรียนชั้น ม.4/1,2,4-8 ทุกคนต้องเลือกเรียนภาษาสอง 1 ภาษา เรียนต่อเนื่องจนจบ ม.6 ส่วน 4/3 และ 4/9 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     

รหัสผ่าน   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภาษาที่สอง/เลือกเสรี ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
     ครูแมนชัย สมนึก (แอดมิน)
     

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกวิชาตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาที่ยังไม่เต็มให้กับนักเรียนหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

นักเรียนคนใดยังไม่ได้เลือกชุมนุม คลิกที่นี่